تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

جدیدترین کرک ویندوز ۷ RemoveWAT


جدیدترین کرک ویندوز ۷ RemoveWAT ساخته شده توسط تیم Hazar برای برداشتن اررور Not Geniune که بعد از آپدیت ویندوز اتفاق می افتد. به تازگی مایکروسافت آپدیتی در قرار داده که اگر این آپدیت را نصب کنیم اررور Not Geniune به سراغ ویندوز می آید! نام آپدیت KB971033 است. البته بهترین کار این است که این آپدیت را نصب نکنید. ولی کسانیکه این آپدیت را نصب کرده اند و ویندوز Not Geniune شده، از این کرک استفاده کنند تا WAT را پاک کند. خوبی این نرم افزار این است که بعدا می توانید WAT را برگردانید! اگر کرک جدید آمد که با این آپدیت سازگار بود، می توانید WAT را برگردانید و از کرک جدید استفاده کنید.

جدیدترین کرک ویندوز ۷ RemoveWAT ساخته شده توسط تیم Hazar برای برداشتن اررور Not Geniune که بعد از آپدیت ویندوز اتفاق می افتد. به تازگی مایکروسافت آپدیتی در قرار داده که اگر این آپدیت را نصب کنیم اررور Not Geniune به سراغ ویندوز می آید! نام آپدیت KB971033 است. البته بهترین کار این است که این آپدیت را نصب نکنید. ولی کسانیکه این آپدیت را نصب کرده اند و ویندوز Not Geniune شده، از این کرک استفاده کنند تا WAT را پاک کند. خوبی این نرم افزار این است که بعدا می توانید WAT را برگردانید! اگر کرک جدید آمد که با این آپدیت سازگار بود، می توانید WAT را برگردانید و از کرک جدید استفاده کنید.

A little tool to remove WAT (Windows Activation Technologies) completely from the OS, whilst still retaining genuine status and receiving all updates (optional as well). You can also pass the genuine check in things like Windows Defender.
There will be no windows activation section in control panel
No slmgr. no nags, no prompts, nothing. WAT gone. In theory this should have a 100% success rate on all machines.
KB971033 – the fix for Windows Activation Technology bypass/cracks.
The best thing to do is NOT to download the KB971033 update. But if you already updated it and the system said that it is not genuine, just run the removeWAT, and it will return back to normal

حجم: ۴٫۷۹ مگابایت
 پسورد:  gorganet