تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

blinko 3.0

ارسال پیام کوتاه رایگان از کامپیوتر شما ، چت با دوستان بر روی وب ، دسترسی از طریق وپ با نرم افزار blinko

هر جا که هستید با دوستانتان هستید ....


DOWNLOAD
گوشی های سازگار با برنامه "blinko 3.0":